Del på facebookPrintTip en ven

Grundloven på let dansk

Nu bliver det meget lettere at forstå den danske grundlov. Folketinget har udgivet "Grundloven på let dansk" Det er en pjece, som på let dansk forklarer samtlige paragraffer i grundloven. Desuden er der knyttet letforståelige kommentarer til de enkelte paragraffer.

Af Lone Marie Pedersen, redaktionen@sl.dk

For eksempel bliver § 26 "Kongen har ret til at lade slå mønt i henhold til loven" forklaret med: "Det er staten, som udsteder de danske mønter. Staten og hermed regeringen har godt nok også ret til at udstede sedler, men det står ikke i grundloven. I praksis har Nationalbanken fået eneretten til at udstede sedler. Det fremgår af lov om Danmarks Nationalbank".

"Grundloven på let dansk" er udgivet i forbindelse med den folkelige debat om grundloven, som Folketinget har taget initiativ til. Den bliver trykt i 150.000 eksemplarer og distribueret gratis til folkebibliotekerne i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Undervisningsinstitutioner kan desuden bestille klassesæt på amtscentralerne. Andre interesserede kan få gratis eksemplarer i Folketingets Kommunikations- og IT-afdeling tlf. 3337 3448

Kommentarerne er skrevet og redigeret af journalist Susannah Pedersen, og professor, dr. jur. Jens Peter Christensen fra Aarhus Universitet har været juridisk konsulent. Ebbe Kløvedal Reich har skrevet forord og Niels Bo Bojesen har illustreret publikationen.

"Grundloven på let dansk" er også tilgængelig på grundlovsdebattens websted www.grundlovsdebatten.dk.