Del på facebookPrintTip en ven

Debat

Støtteperson - et rigtig godt tilbud

En skizofren mor kan også have glæde af en støtteperson.

Alice Sørensen, Landsformand, FBU Forældrelandsforening, (Modtaget d. 26.3.2005) , redaktionen@sl.dk

FBU Forældrelandsforening er glad for at Socialpædagogen og et par aviser har haft fokus på servicelovens § 40a om støttepersoner til forældre med anbragte børn.

FBU har i mange år været fortaler og kæmpet for denne bestemmelse, som vi ved kan være en stor hjælp for forældre med anbragte børn.

Det kræver, at kommunerne også får mere fokus på, hvad en støtteperson er og kan bruges til og dermed formidle til forældrene, at en støtteperson er en uvildig person, hvilket vi tror har stor betydning for forældrene.

Der er dog brug for at rette et par misforståelser, som er gået igen i et par af de artikler, som Socialpædagogen har skrevet om emnet. En støtteperson behøver nødvendigvis ikke at være socialrådgiver eller pædagog.

I ministeriets bemærkning til loven står om opgaver og kvalifikationer hos en støtteperson:
  • Være uvildig
  • Kunne lytte
  • Være der for forældrenes skyld
  • Give forældrene modspil
  • Hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på
  • Hjælpe med at forberedelse og evaluering af møder
  • Hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen

Det er vigtigt at være opmærksom på, at støtteperson ikke er en foranstaltning, som kommunen skal definere indholdet af. Det er forældrene som bestemmer, hvad de vil bruge en støtteperson til - og det er forældrene som er arbejdsgiver for støttepersonen.

Det er vigtigt, at støttepersonen ikke skal samarbejde med socialrådgiveren eller barnets anbringelsessted, men støtte forældre til at finde styrke til de udfordringer, de står overfor, når barnet anbringes.

Så når Bjørn Dahl fra KL udtaler: "Vi har så mange andre tiltag. Vi kikker i hvert enkelt tilfælde på, hvad der kan hjælpe bedst. Hvis det eksempelvis er psykologtimer til moderen, så betaler vi det. Men i nogle tilfælde er forældre så langt ude, at det ikke giver mening at anvende støttepersoner. En skizofren mor kan ikke profitere af en sådan ordning".

FBU Forældrelandsforening er glad for, at der er så mange tilbud til forældre som muligt, men at man betaler psykologtimer udelukker ikke, at forældre har krav på en støtteperson, da en støtteperson jo netop ikke er behandling. Netop en skizofren mor og dem som Bjørn Dahl kalder langt ude, kan også have glæde af en støtteperson, måske netop den støtte for dem, som gør at tingene vender

Anbragte børn har ret til to årlige samtaler med deres sagsbehandler, men loven overholdes langt fra altid. Det viser ny undersøgelse fra Socialpædagogerne

Den moderne døgninstitution er ikke bare en døgninstitution – men et fleksibelt tilbud til udsatte børn og unge, der fx også kan foregå i barnets hjem. Det er kongstanken hos forstanderen på Glostrup Observationshjem

En håndfuld erstatningssager er på vej mod kommuner, der svigtede ved ikke at gribe ind over for misbrug af børn. Den første sag bliver rejst af den 19-årige pige fra den såkaldte Tønder-sag

Men det er ikke, fordi det er lykkedes med en tidlige indsats, siger Socialpædagogernes formand

Uforståeligt, at kommunerne ikke lægger flere kræfter i efterværn, mener Socialpædagogernes formand og opfordrer til at bruge kommunalvalget til at presse de lokale politikere på spørgsmålet

Projekt Efterværn i Randers har siden 2009 arbejdet for at få tidligere anbragte unge ud af risikozonen for at blive udsatte. Ved hjælp af narrativ praksis har projektet insisteret på, at vejen frem er menneskelig udvikling, selvbestemmelse og individuelle livsbaner. Projektet har skabt gode resultater

Socialpædagoger ønsker ikke at arbejde på opholdssteder med de mest belastede børn og unge, viser en undersøgelse, som Kristeligt Dagblad har lavet

I næsten 40 pct. af tilfældene udarbejder kommunerne ikke en handleplan om efterværn. Det viser ny undersøgelse

For anbragte unge kan overgangen fra barn til voksen være særlig svær. Det forsøger projekt ‘Vejen til uddannelse og beskæftigelse’ at råde bod på med en særlig samarbejdsmodel

Se flere