Del på facebookPrintTip en ven

Debat

Støtteperson - et rigtig godt tilbud

En skizofren mor kan også have glæde af en støtteperson.

Alice Sørensen, Landsformand, FBU Forældrelandsforening, (Modtaget d. 26.3.2005) , redaktionen@sl.dk

FBU Forældrelandsforening er glad for at Socialpædagogen og et par aviser har haft fokus på servicelovens § 40a om støttepersoner til forældre med anbragte børn.

FBU har i mange år været fortaler og kæmpet for denne bestemmelse, som vi ved kan være en stor hjælp for forældre med anbragte børn.

Det kræver, at kommunerne også får mere fokus på, hvad en støtteperson er og kan bruges til og dermed formidle til forældrene, at en støtteperson er en uvildig person, hvilket vi tror har stor betydning for forældrene.

Der er dog brug for at rette et par misforståelser, som er gået igen i et par af de artikler, som Socialpædagogen har skrevet om emnet. En støtteperson behøver nødvendigvis ikke at være socialrådgiver eller pædagog.

I ministeriets bemærkning til loven står om opgaver og kvalifikationer hos en støtteperson:
  • Være uvildig
  • Kunne lytte
  • Være der for forældrenes skyld
  • Give forældrene modspil
  • Hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på
  • Hjælpe med at forberedelse og evaluering af møder
  • Hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen

Det er vigtigt at være opmærksom på, at støtteperson ikke er en foranstaltning, som kommunen skal definere indholdet af. Det er forældrene som bestemmer, hvad de vil bruge en støtteperson til - og det er forældrene som er arbejdsgiver for støttepersonen.

Det er vigtigt, at støttepersonen ikke skal samarbejde med socialrådgiveren eller barnets anbringelsessted, men støtte forældre til at finde styrke til de udfordringer, de står overfor, når barnet anbringes.

Så når Bjørn Dahl fra KL udtaler: "Vi har så mange andre tiltag. Vi kikker i hvert enkelt tilfælde på, hvad der kan hjælpe bedst. Hvis det eksempelvis er psykologtimer til moderen, så betaler vi det. Men i nogle tilfælde er forældre så langt ude, at det ikke giver mening at anvende støttepersoner. En skizofren mor kan ikke profitere af en sådan ordning".

FBU Forældrelandsforening er glad for, at der er så mange tilbud til forældre som muligt, men at man betaler psykologtimer udelukker ikke, at forældre har krav på en støtteperson, da en støtteperson jo netop ikke er behandling. Netop en skizofren mor og dem som Bjørn Dahl kalder langt ude, kan også have glæde af en støtteperson, måske netop den støtte for dem, som gør at tingene vender

Da en plejefamilie efter en traumatisk oplevelse havde akut brug for krisehjælp, mødte de en lukket dør hos kommunen. Mange familieplejere befinder sig i en gråzone, hvor de ikke betragtes som ansatte på trods af en kontrakt med kommunen

Hvordan fungerer hverdagen i en plejefamilie, og hvad er effekten af at anbringe børn og unge uden for hjemmet? Et stort forskningsprojekt sætter i de kommende år hele anbringelsesområdet under lup

Ny bog sætter fokus på familieplejernes hverdag – og argumenterer for, at der er behov for en høj grad af faglighed og professionalisme. Hjerteblod er ikke nok

Hvad hæmmer og fremmer radikalisering? Det – og andre – spørgsmål blev belyst på konferencen ‘Radikalisering som pædagogisk udfordring’ på DPU

De ændrede arbejdstidsregler og den nye skolereform har også betydning for de lærere, der er med i Socialpædagogerne og fx arbejder på interne skoler. To medlemmer af Socialpædagogernes lærernetværk gør status

I knap et år har Kjeld Pedersen været lærer på den sikrede institution Egely. Undervisningen er individuel, og Kjeld Pedersen arbejder bl.a. med relationsopbygning og motivation

Betænkningen om magtanvendelse over for anbragte børn og unge har nu været i høring, og der er kommet bud på, hvordan reglerne bør være. Som andre organisationer roser Socialpædagogerne store dele af betænkningen – men der er også uenigheder

Se flere