Del på facebookPrintTip en ven

Debat

Støtteperson - et rigtig godt tilbud

En skizofren mor kan også have glæde af en støtteperson.

Alice Sørensen, Landsformand, FBU Forældrelandsforening, (Modtaget d. 26.3.2005) , redaktionen@sl.dk

FBU Forældrelandsforening er glad for at Socialpædagogen og et par aviser har haft fokus på servicelovens § 40a om støttepersoner til forældre med anbragte børn.

FBU har i mange år været fortaler og kæmpet for denne bestemmelse, som vi ved kan være en stor hjælp for forældre med anbragte børn.

Det kræver, at kommunerne også får mere fokus på, hvad en støtteperson er og kan bruges til og dermed formidle til forældrene, at en støtteperson er en uvildig person, hvilket vi tror har stor betydning for forældrene.

Der er dog brug for at rette et par misforståelser, som er gået igen i et par af de artikler, som Socialpædagogen har skrevet om emnet. En støtteperson behøver nødvendigvis ikke at være socialrådgiver eller pædagog.

I ministeriets bemærkning til loven står om opgaver og kvalifikationer hos en støtteperson:
  • Være uvildig
  • Kunne lytte
  • Være der for forældrenes skyld
  • Give forældrene modspil
  • Hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på
  • Hjælpe med at forberedelse og evaluering af møder
  • Hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen

Det er vigtigt at være opmærksom på, at støtteperson ikke er en foranstaltning, som kommunen skal definere indholdet af. Det er forældrene som bestemmer, hvad de vil bruge en støtteperson til - og det er forældrene som er arbejdsgiver for støttepersonen.

Det er vigtigt, at støttepersonen ikke skal samarbejde med socialrådgiveren eller barnets anbringelsessted, men støtte forældre til at finde styrke til de udfordringer, de står overfor, når barnet anbringes.

Så når Bjørn Dahl fra KL udtaler: "Vi har så mange andre tiltag. Vi kikker i hvert enkelt tilfælde på, hvad der kan hjælpe bedst. Hvis det eksempelvis er psykologtimer til moderen, så betaler vi det. Men i nogle tilfælde er forældre så langt ude, at det ikke giver mening at anvende støttepersoner. En skizofren mor kan ikke profitere af en sådan ordning".

FBU Forældrelandsforening er glad for, at der er så mange tilbud til forældre som muligt, men at man betaler psykologtimer udelukker ikke, at forældre har krav på en støtteperson, da en støtteperson jo netop ikke er behandling. Netop en skizofren mor og dem som Bjørn Dahl kalder langt ude, kan også have glæde af en støtteperson, måske netop den støtte for dem, som gør at tingene vender

Ti bandemedlemmer kommer til orde i ny forskningsrapport. Hvad er bandemedlemmernes eget perspektiv på eksempelvis de socialpædagogiske indsatser, de har mødt gennem livet?

Det skal i særlige situationer være lovligt at fastholde et barn, der fx er ved at smadre et fjernsyn, reglerne skal gøres klarere og der skal undervises i dem. Sådan lyder nogle af de vigtige punkter i ny aftale om magtanvendelse over for anbragte børn

Ti anbragte børn og unge får ordet i en ny film, der belyser livet på en dansk døgninstitution. Der er også udgivet et hæfte, som kan bruges til faglige diskussioner

Hvordan opbygger man tillid på kort tid – og hvordan håndterer man børnenes traumer og giver dem tro på fremtiden? En ny international rapport fra AIEJI beskriver udfordringer og tilgange til socialpædagogisk arbejde med uledsagede flygtningebørn i forskellige lande

For lidt supervision, mangel på faglig anerkendelse og savnet af frirum var nogle af de udfordringer, der blev drøftet på Familieplejernes dag i Socialpædagogerne Kreds Lillebælt, hvor dagens tema var arbejdsmiljø

For at en anbringelse af børn med behov for særlig støtte skal gå godt, så kræver det, at plejefamilierne får efteruddannelse, supervision og grundig viden om barnet, viser ny evaluering

Andelen af unge, der bruger rusmidler, falder – og behandlingen ser ud til at have en positiv indflydelse på andre forhold i de unges liv. Det viser en evaluering af tre behandlingsmodeller

Socialpædagogerne advarer mod at indføre nye håndfaste instrumenter og frihedsberøvelse

Se flere