Del på facebookPrintTip en ven

Debat

Støtteperson - et rigtig godt tilbud

En skizofren mor kan også have glæde af en støtteperson.

Alice Sørensen, Landsformand, FBU Forældrelandsforening, (Modtaget d. 26.3.2005) , redaktionen@sl.dk

FBU Forældrelandsforening er glad for at Socialpædagogen og et par aviser har haft fokus på servicelovens § 40a om støttepersoner til forældre med anbragte børn.

FBU har i mange år været fortaler og kæmpet for denne bestemmelse, som vi ved kan være en stor hjælp for forældre med anbragte børn.

Det kræver, at kommunerne også får mere fokus på, hvad en støtteperson er og kan bruges til og dermed formidle til forældrene, at en støtteperson er en uvildig person, hvilket vi tror har stor betydning for forældrene.

Der er dog brug for at rette et par misforståelser, som er gået igen i et par af de artikler, som Socialpædagogen har skrevet om emnet. En støtteperson behøver nødvendigvis ikke at være socialrådgiver eller pædagog.

I ministeriets bemærkning til loven står om opgaver og kvalifikationer hos en støtteperson:
  • Være uvildig
  • Kunne lytte
  • Være der for forældrenes skyld
  • Give forældrene modspil
  • Hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på
  • Hjælpe med at forberedelse og evaluering af møder
  • Hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen

Det er vigtigt at være opmærksom på, at støtteperson ikke er en foranstaltning, som kommunen skal definere indholdet af. Det er forældrene som bestemmer, hvad de vil bruge en støtteperson til - og det er forældrene som er arbejdsgiver for støttepersonen.

Det er vigtigt, at støttepersonen ikke skal samarbejde med socialrådgiveren eller barnets anbringelsessted, men støtte forældre til at finde styrke til de udfordringer, de står overfor, når barnet anbringes.

Så når Bjørn Dahl fra KL udtaler: "Vi har så mange andre tiltag. Vi kikker i hvert enkelt tilfælde på, hvad der kan hjælpe bedst. Hvis det eksempelvis er psykologtimer til moderen, så betaler vi det. Men i nogle tilfælde er forældre så langt ude, at det ikke giver mening at anvende støttepersoner. En skizofren mor kan ikke profitere af en sådan ordning".

FBU Forældrelandsforening er glad for, at der er så mange tilbud til forældre som muligt, men at man betaler psykologtimer udelukker ikke, at forældre har krav på en støtteperson, da en støtteperson jo netop ikke er behandling. Netop en skizofren mor og dem som Bjørn Dahl kalder langt ude, kan også have glæde af en støtteperson, måske netop den støtte for dem, som gør at tingene vender

Ja! Tidligere anbragte skal have ret til efterværn. Sådan svarer et stort flertal af de folketingskandidater, der har deltaget i Socialpædagogernes kandidattest

Klare regler, bedre vejledning om forebyggelse af magt – og i enkelte tilfælde hjemmel til at anvende mere magt. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra Magtanvendelsesudvalget, der nu skal nu i høring

Hvad skal der til for at opnå udsatte børns tillid? Det har professor Hanne Warming undersøgt i et forskningsprojekt, der bl.a. bygger på interviews og workshops med udsatte børn. Det handler bl.a. om selv at vise tillid

Der er både plads på og foran scenen, når der den 28. maj er musikfestival for anbragte børn og unge. Initiativtagerne bag Det Blå Rocktog vil på flere måder sætte skub i anbragte børns kreativitet

Regeringens udspil til at sænke ungdomskriminaliteten får en positiv modtagelse fra bl.a. Socialpædagogerne, mens blå blok mener, at der sker for lidt

Jo, de to handicappede børn har et udviklingspotentiale. Sådan lyder afgørelsen fra Ankestyrelsen, efter at Aarhus Kommune har krævet forældrebetaling med begrundelsen: Intet udviklingspotentiale

Tidlig indsats, tværfagligt samarbejde og fokus på effekt. Det er blandt slagordene i KL’s udspil om udsatte børn og unge. Socialpædagogerne bakker op om udspillet

En helt almindelig hverdag med job på en døgninstitution, der med jævne mellemrum bliver afbrudt af et akutforløb med et plejebarn i hjemmet. Sådan lyder det nye og unikke ansættelsesforhold hos fire akutplejefamilier i Esbjerg Kommune

Se flere