Hjemløs
Del på facebookPrintTip en ven

Bogomtale

Hjemløs – veje til et værdigt liv

Redigeret af Maria Rørbæk, redaktionen@sl.dk

Per K. Larsen, red.

I 1996 åbnede den selvejende institution Overførstergården et herberg i Gentofte. 15 års jubilæet fejres med denne bog. Blandt bidragsyderne er Benedikte Kiær (K), der på udgivelsestidspunktet var socialminister, sekretariatsleder Ask Svejstrup fra SAND – de hjemløses landsorganisation og forstander Thomas Søndberg, formand for SBH – Landssammenslutningen af hjemløseorganisationer. I bogens indledning reflekterer bestyrelsesformand Preben Føltved over, hvad hjemløshed er: ‘Hjemløshed skyldes ikke boligmangel. Der er boliger nok. Man kan diskutere om der er egnede boliger til alle, men årsagerne er først og fremmest, at vores velfærdssamfund ikke er egnet til at hjælpe de mest fattige og socialt udsatte til et værdigt liv. Det er egnet til at sikre sundhed, uddannelse og velfærd for alle, der kan det meste selv, men ikke til dem, der har mest brug for hjælpen til at arbejde, bo og klare sig selv. Er det virkelig meningen? (…) Hjemløshed er ikke resultat af frie valg og skæbnens forbandelser. Hjemløshed opstår i samspillet mellem den enkelte og samfundet. Hjemløse vil gerne ud af deres elendighed og kan komme det, hvis de får den rigtige hjælp’.  


Udkommet på Forlaget Overførstergården, 52 sider, rekvireres via overfoerstergaarden@gentofte.dk

 

 

Krig og tortur er kun en del af forklaringen på, at flygtninge kæmper med traumer. En ny undersøgelse viser, at de ofte også har haft en barndom præget af grove omsorgssvigt og vold

Antallet af især fattige børn i Danmark er faldet de seneste år – men der kan gøres meget mere for at bekæmpe fattigdom, mener bl.a. Rådet for Socialt Udsatte

Se flere