Socialpolitik
Del på facebookPrintTip en ven

Kommentar

Vi har forventninger til den nye minister

Det skal være et nationalt ansvar at sikre kvaliteten i indsatsen over for mest udsatte borgere

Af Benny Andersen, forbundsformand, redaktionen@sl.dk
Illustration: Peter Hermann

Så fik vi en ny regering og en ny social- og integrationsminister. Tillykke til Karen Hækkerup med udnævnelsen. Hos Socialpædagogerne har vi håb og forventninger om, at den nye minister vil tage fat på de mange opgaver med lydhørhed, respekt og med hjertet på rette sted. Og der er nok at tage fat på. I det første folketingsår handler det, som vi ser det, om at arbejde med en ny organisering og finansiering af det specialiserede socialområde. Økonomien må ikke længere i så høj grad være afgørende for den indsats, der bliver gjort. Vi skal give kommunerne mulighed for rent faktisk at kunne leve op til lovens intentioner om, at hver borger har ret til en individuel vurdering af sin situation. Vi skal have taget fat om problemet med den bekymrende afspecialisering på området – inden det er for sent.  

Vi skal turde tage stilling til, om opgaverne er placeret de rigtige steder. Vi mener ikke, at den enkelte kommune skal have ansvaret for de højt specialiserede tilbud til små målgrupper. Det skal være et nationalt ansvar at sikre kvaliteten i indsatsen over for de mest udsatte borgere. Både for at sikre kvaliteten i den kommunale indsats og for at sikre, at der er de tilstrækkelige højt specialiserede tilbud på nationalt niveau.  

Man kan lade sig inspirere af sundhedsområdets specialeplanlægning, hvor det hvert tredje år vurderes, hvilke behov for specialiserede og højt specialiserede tilbud, der vil blive brug for, hvor man kan styrke fagligheden, og hvor indsatsen kan samles for at bruge ressourcerne mest effektivt. En national planlægning vil desuden give borgerne nogle mere ensartede tilbud uanset, hvor de bor i landet. Vi vil derfor opfordre den nye socialminister til at udarbejde et nationalt overblik over det specialiserede sociale område. Vi har behov for at få kortlagt målgrupper og behov og udviklingen inden for målgrupperne, så vi kan kvalificere indsatsen og bestemme, hvilke tilbud der skal være til hvilke målgrupper.  

Det er også vigtigt, at vi får sikret, at der er mulighed for at skabe faglige miljøer og læring på tværs inden for hele det socialpædagogiske område. Så vi vil også opfordre den nye minister til at sætte dokumentation og forskning på dagsordenen. Der er brug for kompetencer og viden, der er målrettet de mennesker og behov, der er inden for det specialiserede sociale område. Samtidig er der brug for at styrke vores viden om, hvad der virker og ikke virker – både inden for forskningsmæssige rammer og tæt på praksis. Det vil gøre os i stand til at prioritere ressourcerne og udvikle indsatsen, så vi får bedre resultater. Så vi foreslår, at der etableres et nationalt forskningsprogram og startes en række forsøgsprojekter inden for det specialiserede socialområde, der kan styrke dokumentationen af hverdagspraksis og teste nye tilgange og koncepter.

Så der er nok at tage fat på. Vi glæder os til at tage fat på et tæt og frugtbart samarbejde med den nye minister!

 

 

Uddannelsen har i høj grad fokus på målrettede handle-kompetencer, og det er blevet efterspurgt af både arbejdsgivere, socialpædagoger ude i praksis og af vores politiske omverden

OK 2015 skal bruges til at skabe gode forhold for socialpædagoger er arbejdsmiljørepræsentant Mik Thetmark og Socialpædagogernes formand Benny Andersen enige om og giver her deres bud på, hvordan det kan gøres

Meget tyder på, at mænd i særlig høj grad overhører kroppens signaler, når stress sætter ind. Men uanset køn, er stress et tema, som vi skal tage alvorligt

Hvordan kan regler om magtanvendelse for familieplejere virke udviklende og være til gavn for barnet frem for at være en bureaukratisk byrde for familieplejerne?

Ved at arbejde med spejling i grupper af fx børn og unge på en døgninstitution, kan man vende deres forskellighed til en følelse af fællesskab – trods indledende modvilje og indbyrdes modsætninger børnene imellem

Problemer bliver jo ikke løst af, at et panel sætter det på dagsordenen en time på Folkemødet, men det er vores klare overbevisning, at vi har sat et aftryk

To medarbejdere blev dræbt på Saxenhøj og en på Ringbo. Det bør mane til eftertanke. Men desværre er der sket det modsatte. Reaktionerne er panikagtige og kan øge risikoen for mere vold, skriver lederen af Kofoeds Skole

Se flere