Forbund og a-kasse
Del på facebookPrintTip en ven

Pensionskassen

Nye veje for ­investeringer

f:nyt - Trods et pænt afkast på 10,2 pct. vil Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger se sig om efter nye investeringer i for eksempel Vietnam

Af Kurt Ladefoged, fnyt@sl.dk
Illustration: Peter Hermann

Med et afkast på 10,2 pct. kom Pensionskasses for Socialrådgivere og Socialpædagoger, der administreres af PKA, økonomisk pænt ud af 2011. Og det glæder ikke overraskende pensionskassens formand, regionsrådsnæstformand Anne V. Kristensen (V), Region Midtjylland.

– Avisoverskrifterne omkring den økonomiske situation i 2011 kunne ellers godt henlede en til at tro, at en global bankerot var nært forestående. Derfor er det også rart at konstatere, at pensionskassen har klaret sig fint og stadig er sund. Vores forsigtige linje og de gode reserver betyder, at jeres pensioner modstår presset, sagde Anne V. Kristensen, da hun aflagde beretning på generalforsamlingen den 16. april.

Hun konstaterede i den forbindelse, at selv om situationen ser lysere ud her i 2012, så er der stadig krise i store dele af den vestlige verden.

– Men nu er verden imidlertid andet og mere end Vesten, og åbner man en avis i Hanoi eller Singapore, så er det ikke begrebet krise, der dominerer avisernes forsider, men oftest historier om vækst og fremgang. Og der findes stadig investeringsområder med fornuftigt afkast – dog ofte i kombination med øget risiko, sagde Anne V. Kristensen og fortsatte:

– Derfor skal vi finde nye veje for investeringerne for at øge afkastet, og vi skal finde nye måder at begrænse risikoen på. Også selv om I sikkert har bemærket, at pensionskassen kom ud af 2011 med et pænt afkast på 10,2 pct. Det er meget tilfredsstillende i et år med stor turbulens.

Formanden noterede sig, at pensionskassens investeringsportefølje er solid og præget af en god spredning, og man har ikke – trods krisen – været tvunget til at agere i strid med den langsigtede investeringsstrategi. 

Alternative investeringer

– Men vi skal hele tiden være på udkig efter gode afkastmuligheder. Og derfor ser vi også på investeringsområder, der på trods af, at de ikke fylder meget i den samlede investeringsportefølje, forventes at kunne øge vores afkast. Et eksempel er vores investeringer i udviklingslande, som gennem en årrække har oplevet høje vækstrater, sagde Anne V. Kristensen.

Og hun stillede i den forbindelse spørgsmålet: Hvorfor overhovedet investere i disse lande?

– Jo, hvor vestlige finansielle markeder har våndet sig, så har fx Vietnam buldret derudaf. Det samme gør sig gældende i en række andre asiatiske land, men også i Afrika og i Latinamerika. Væksten er meget høj, og dermed er der også mulighed for et ekstra tilskud til pensionskassens afkast.

Men det er ikke kun nye vækstlande, der er interessante. Det er også nye typer af investeringer, understregede formanden.

– Pensionskassen vil i højere grad søge såkaldte alternative investeringer som landbrug, vedvarende energi og infrastruktur – gerne i offentligt-privat partnerskab – både i de vestlige lande og på vækstmarkederne.

Som et eksempel nævnte hun investeringen i Danmarks største havmøllepark ved Anholt. Det er et projekt, der vil give grøn el til 400.000 danske husstande, når parken står klar og skabe 8.000 nye arbejdspladser under opførelsen. n


Læs mere på www.pka.dk

 

Når der sidst i april er generalforsamling i socialpædagogerne og socialrådgivernes pensionskasse afgøres det, om kassen skal fusionere med kontorpersonalets kasse

‘PKA er vores egen pensionskasse, og vi er professionelle’, siger Socialpædagogernes formand. Afkastet er tilfredsstillende, viser regnskabet

Frem for bare at sælge sine aktier i udenlandske virksomheder, der byder deres ansatte urimelige arbejdsforhold eller bruger børnearbejdere, forsøger blandt andet PKA-pensionskasserne i stedet at komme i dialog med virksomhederne

Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger fik et afkast på 2,9 milliarder kroner i 2010 og er bragt tilbage på sporet efter de trængte tider i kølvandet på finanskrisen

Etiske investeringer har til stadighed de delegeredes opmærksomhed på pensionskassens generalforsamlinger. I år fik investeringer i mikrolån til fattige familier i udviklingslande ros på generalforsamlingen i Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger

Netavisen avisen.dk skriver den 16. november, at pensionskasserne i PKA i strid med egne etiske regler investerer i virksomheder, der bruger børnearbejde og producerer våben. PKA undersøger nu anklagerne

Pensionskassen kom ud af kriseåret 2008 med et meget flot resultat, men er ikke upåvirket af krisen, fremgik det af årets generalforsamling

Det kan i de fleste tilfælde godt betale sig at have indtægter ved siden af den sociale pension, viser opdateret håndbog fra Pensionisternes Samvirke og LO Faglige Seniorer

Se flere