f:nyt - Efteruddannelse får ikke ældre til at blive længere

14. februar 2012

Medarbejdere, der tager meget efteruddannelse, går ikke senere på efterløn eller pension end deres kolleger. Det viser en ny undersøgelse fra AKF, Anvendt Kommunal Forskning

Af Kurt Ladefoged, fnyt@sl.dk

Det har altid været den gængse opfattelse, at efteruddannelse er en investering for samfundet, og man har haft en forventning om, at efteruddannelse kunne få medarbejderne til at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Men det er ikke tilfældet, viser en ny undersøgelse fra forskningsinstituttet Anvendt Kommunal Forskning, AKF. En medarbejder, der tager et helt års efteruddannelse, bliver højest én måned ekstra på arbejdsmarkedet.

- Umiddelbart er det temmelig overraskende. Forklaringen kan være, at efteruddannelse ikke i tilstrækkelig grad øger de ældres kompetencer på et dynamisk og krævende arbejdsmarked. Men det kan også være, at efterløn og andre attraktive tilbagetrækningsformer gør, at de ældre medarbejdere vælger at forlade arbejdsmarkedet på trods af efter efteruddannelse, siger programleder i AKF, Nicolai Kristensen, som har lavet undersøgelsen.

Undersøgelsen er baseret på et omfattende statistisk datamateriale for alle de danskere, der har taget offentlig medfinansieret efteruddannelse i de seneste 30 år. Og konklusionen er klar: efteruddannelse spiller stort set ingen rolle for tilbagetrækningsalderen.

- Befolkningen bliver ældre og ældre, så derfor vil flere år på arbejdsmarkedet være en hjælp til at bevare en stor arbejdsstyrke. Men vi må desværre konstatere, at efteruddannelse ikke bidrager særlig meget til at løse dét problem, siger Nikolai Kristensen.

Måske andre tilbud

Undersøgelsen fra AKF kortlægger, hvad de eksisterende efteruddannelsestilbud betyder for tilbagetrækningsalderen. Endnu er det ikke undersøgt, om man kunne udvikle efteruddannelsestilbuddene, så de bidrager til at fastholde de ældre på arbejdsmarkedet i længere tid.

- Med efterlønsreformen sker der en stramning, så vi alle skal blive længere på arbejdsmarkedet i fremtiden. Undersøgelsen viser, at det er vigtigt at få afdækket, om de ældre har nogle særlige uddannelsesbehov, som de nuværende tilbud ikke dækker, siger Nikolai Kristensen.

Læs mere her