f:nyt - Nye veje for investeringer

20. april 2012

Trods et pænt afkast på 10,2 procent vil Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger se sig om efter nye investeringer i for eksempel Vietnam

Af Kurt Ladefoged, fnyt@sl.dk

Med et afkast på 10,2 pct. kom Pensionskasses for Socialrådgivere og Socialpædagoger, der administreres af PKA, økonomisk pænt ud af 2011. Og det glæder ikke overraskende pensionskassens formand, regionsrådsnæstformand Anne V. Kristensen (V), Region Midtjylland.

- Avisoverskrifterne omkring den økonomiske situation i 2011 kunne ellers godt henlede én til at tro, at en global bankerot var nært forestående. Derfor er det også rart at konstatere, at pensionskassen har klaret sig fint og stadig er sund. Vores forsigtige linje og de gode reserver betyder, at jeres pensioner modstår presset, sagde Anne V. Kristensen, da hun aflagde beretning på generalforsamlingen den 16. april.

Hun konstaterede i den forbindelse, at selv om situationen ser lysere ud her i 2012, så er der stadig krise i store dele af den vestlige verden – det behøver man ikke at være økonom for at have opdaget.

- Men nu er verden imidlertid andet og mere end Vesten, og åbner man en avis i Hanoi eller Singapore, så er det ikke begrebet krise, der dominerer avisernes forsider, men oftest historier om vækst og fremgang. Og der findes stadig investeringsområder med fornuftigt afkast – dog ofte i kombination med øget risiko, sagde Anne V. Kristensen og fortsatte:

- Derfor skal vi finde nye veje for investeringerne for at øge afkastet, og vi skal finde nye måder at begrænse risikoen på. Også selv om I sikkert har bemærket, at pensionskassen kom ud af 2011 med et pænt afkast på 10,2 pct. Det er meget tilfredsstillende i et år med stor turbulens.

Formanden noterede, at pensionskassens investeringsportefølje er solid og præget af en god spredning, og man har ikke – trods krisen – været tvunget til at agere i strid med den langsigtede investeringsstrategi.    

Alternative investeringer

- Men vi skal hele tiden være på udkig efter gode afkastmuligheder. Og derfor ser vi også på investeringsområder, der på trods af, at de ikke fylder meget i den samlede investeringsportefølje, forventes at kunne øge vores afkast. Et eksempel er vores investeringer i udviklingslande, som gennem en årrække har oplevet høje vækstrater, sagde Anne V. Kristensen.

Og hun stillede i den forbindelse spørgsmålet: Hvorfor overhovedet investere i disse lande?

- Jo, hvor vestlige finansielle markeder har våndet sig i krisetilstand, så har for eksempel Vietnam buldret derudaf.  Det samme gør sig gældende i en række andre asiatiske land, men også i Afrika og i Latinamerika. Væksten er meget høj, og dermed er der også mulighed for et ekstra tilskud til pensionskassens afkast.

Men det er ikke kun nye vækstlande, der er interessante. Det er også nye typer af investeringer, understregede formanden.

- Pensionskassen vil i højere grad søge såkaldte alternative investeringer som landbrug, vedvarende energi og infrastruktur – gerne i offentligt-privat-partnerskab – både i de vestlige lande og på vækstmarkederne.

Som et eksempel nævnede hun investeringen i Danmarks største havmøllepark ved Anholt. Det er et projekt, der på den ene side vil give grøn el til 400.000 danske husstande, når parken står klar og skabe 8.000 nye arbejdspladser under opførelsen.

- Det er en investering, hvor klimaet, beskæftigelsen og samfundsøkonomien vinder, og det gør jeres pensioner også, idet investeringen forventes at give et rigtig fint afkast. Investeringen i havmølleparken er i tråd med vores investeringsstrategi. Vi er nemlig altid på udgik efter egnede investeringer, der giver et godt afkast og samtidig gør en forskel for vores fælles klima, sagde Anne V. Kristensen.

Læs mere på www.pka.dk